18jan/19
Punilica za ventil vreće

Punilica za ventil vreće

Ventil vreće se koriste za velike brzine punjenja kroz ventil. One zadovoljavaju različite zahteve kupaca u pogledu brzine punjenja i kvaliiteta zatvaranja ventila nakon punjenja. Posebne konstrukcije vreća omogućavaju različite tehnike zatvaranja

Read More...
18jan/19
Punilica za praškaste materijale

Punilica za praškaste materijale

Mašina služi za pakovanje praškastih proizvoda. Mešač reguliše stalno propadanje materijala u dozator. Merna posuda sa pokretnim dnom je vezana na elektronsku vagu. Ispod nje se nalazi levak za kesu. Dozator šalje

Read More...
18jan/19

Doziranje praškastih proizvoda

Mašina služi za pakovanje praškastih proizvoda. Mešač reguliše stalno propadanje materijala u dozator. Merna posuda sa pokretnim dnom je vezana na elektronsku vagu. Ispod nje se nalazi levak za kesu. Dozator šalje

Read More...
18jan/19
Linija za proizvodnju peleta od drveta

Linija za proizvodnju peleta

Linija za proizvodnju peleta je napravljena da kao sirovine može da koristi slamu i drvo. Izrađena je od odabranih materijala. Izuzetno robusna i efikasna u proizvodnji. Kao rezultat daje pelet vrhunskog kvaliteta.

Read More...
14dec/14
Linija za proizvodnju koncentrata

Linija za proizvodnju koncentrata

Linije za proizvodnju koncentrata iz naše proizvodnje mogu imati različite kapacitete i snage motora. Takođe, proizvodimo ih u više verzija – sve zavisi od konkretnog zahteva klijenta. Naše linije zadivoljavaju sve tehničke

Read More...