Punilica za praškaste materijale
Ostalo

Mašina služi za pakovanje praškastih proizvoda.

Mešač reguliše stalno propadanje materijala u dozator. Merna posuda sa pokretnim dnom je vezana na elektronsku vagu. Ispod nje se nalazi levak za kesu. Dozator šalje praškasti materijal u mernu posudu. U momentu kad se dostigne zadata masa materijala vaga šalje impuls motoru da se dozator zaustavi, i komandu za otvaranje posude (praškasti materijal se sipa u kesu).

Sistem elektronskog upravljanja ciklusom omogućava da se vreme zastoja dozatora podešava prema potrebi. Postoji i varijanta upravljanja dozericom kod koje se nožnim tasterom startuje početak doziranja, a vaga daje impuls za zaustavljanje.