12mar/19

Postrojenje za mokra mešanja

Preduzeće Aikom d.o.o. Dublje daje kompletan inženjering pri izgradnji postrojenja za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu. To podrazumeva izadu tehničke dokumentacije, izradu kompletne opreme i montažu po sistemu „ključ u

Read More...
12mar/19
postrojenja za proizvodnju mašinskih maltera

Postrojenja za suva mešanja

Preduzeće Aikom d.o.o. Dublje daje kompletan inženjering pri izgradnji postrojenja za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu. To podrazumeva izadu tehničke dokumentacije, izradu kompletne opreme i montažu po sistemu „ključ u

Read More...