12feb/19
Horizontalna protivstrujna mešalica

Horizontalna protivstrujna mešalica

Horizontalna protivstrujna mešalica namenjena je za homogenizaciju heterogenih brašnastih i praškastih materijala u postrojenjima procesne i konditorske industrije. Najveću primenu je našla u fabrikama i mešaonama stočne hrane zbog visokog stepena homogenizacije.

Read More...
20jan/19

Vertikalna mešaona

Vertikalna mešalica je proizvod koji klijentima nudimo u dve varijante. One se međusobno razlikuju po kapacitetu i snazi motora. Naravno, na poseban zahtev klijenta, možemo da proizvedemo i drugačije vertikalne mešalice.

Read More...
20jan/19
Kosa mešalica KM300

Kosa mešalica

Kosa mešalica je proizvod koji klijentima nudimo u dve varijante. One se međusobno razlikuju po kapacitetu i snazi motora. Naravno, na poseban zahtev klijenta, možemo da proizvedemo i drugačije kose mešalice.

Read More...