Punilica za ventil vreće
Ostalo

Ventil vreće se koriste za velike brzine punjenja kroz ventil. One zadovoljavaju različite zahteve kupaca u pogledu brzine punjenja i kvaliiteta zatvaranja ventila nakon punjenja. Posebne konstrukcije vreća omogućavaju različite tehnike zatvaranja posle punjenja. Izbor različitih vrsta ventila kao  korišćenje PE folije u ventilu omoguava korisniku fino podešavanja sistema za punjenje u cilju dobijanja kvalitetnijeg finalnog proizvoda.

Naša punilica je namenjena za pakovanje praškastog i zrnastog materijala u ventil vreće. Sastoji iz usipnog koša, pužnog transportera za ubacivanje materijala, nosača vreće sa elektronskom mernom ćelijom i pratećeg komandnog ormana. Na mernom uređaju korisnik zadaje težinu pakovanja i druge parametre .

Korisnik navuče vreću na nosač i startuje se doziranje na komandnoj kutiji. Posle zaustavljanja pakerice i smirivanja vage vreća se skida sa nosača i pakovanje se ponavlja.

Punilice izrađujemo sa različitim kapacitetima.