Postrojenja za završne radove u građevinarstvu

Preduzeće Aikom d.o.o. Dublje daje kompletan inženjering pri izgradnji postrojenja za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu. To podrazumeva izadu tehničke dokumentacije, izradu kompletne opreme i montažu po sistemu „ključ u ruke“.

Mašina za umešavanje polutečnih i tečnih materijala za završne faze u građevinarstvu

Mašina za umešavanje polutečnih i tečnih materijala u građevinarstvu

Mašina za umešavanje polutečnih i tečnih materijala u građevinarstvu

Na ovoj mašini mogu da se vrše dve operacije istovremeno i to: u planetarnoj mešalici koja ima izuzetno visok stepen homogenizacije materijala se umešava polutečni material kao što je fasada na akrilnoj bazi. Druga operacija se obavlja u disloveru koji umešava tečni material za završne radove u građevinarstvu kao što su: disperzija, poludisperzija, farbe, itd.

PLANETARNA MEŠALICA

Planetarne mešalice obrću oko svoje ose, ali i zbog zupčastog prenosa i oko ose aparata, a koriste se za sudove velike zapremine. U planetarnu mešalicu (slika 4) predviđeno je da stane 1000 l materijala.

DISOLVER

Disolver je mašina namenjena za umešavanje tečnih i polutečnih materijala kao sto su razne vrste gradjevinskih podloga, disperzija, poludisperzija, farbi itd. kao i razne vrste tečnih materijala visoke gustine i viskoznosti. Disolver se sastoji od vertikalnog vratila na kome je postavljen disk koji velikom brzinom vrši vrtlog i mehanički homogenizuje material. Tehnologija umešavanja podrazumeva velike brzine mešanja pri različitim visinama mešajućeg diska u posudi.