Prehrambena industrija, Mlinovi i čekićari

Sve vrste brašna se dobijaju mlevenjem na prirodnom kamenu nakon pripreme sirovine na mlinskom rešetu i postupkom suvog čišćenja.

Mlinski kamen se danas zadržao u vodenicama, mlinovima za mlevenje kafe, paprika, proizvodnji integralnih brašna, za specijalne zadatke ljuštenja i u industriji začina.

Kamen je izrađen od prirodnog kamena

Kapacitet mlinskog kamena zavisi od njegovog prečnika, materijala koji se melje i njegove vlažnosti (vlažnost ne sme biti veća od 10%) i finalnog produkta mlevenja.