Prehrambena industrija

Linija za usitnjavanje, mešanje i uvrećavanje aleve paprike je kompletna linija koja završava čitav postupak u proizvodnji aleve paprike: od sirovine, do finalnog proizvoda. Kapacitet i raspored elemenata se može, na zahtev klijenta, izvesti na različite načine. Kompletna linija je, izborom materijala, pogodna za primenu u prehrambenoj industriji.